S O R G B E A R B E T N I N G

Har du varit med om en förändring eller förlust i livet som påverkar dig? Det kan gälla en separation, att du förlorat en närstående, en flytt, ett jobb eller vad som helst.  

gallery/hav_gul

I sorgbearbetning jobbar vi med att sätta ord på sorgen. Vi jobbar också om så önskas utefter ett program, som kommer från Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Det är en pedagogisk metod som bygger på mer än 40 års beprövade erfarenheter kring vad som hjälper människor i sorg, kriser och förändringsprocesser.

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

INSIKT

DIN VILJA

ACCEPTANS 

TILLIT 

KÄRLEK