Längtar du efter att få utveckla dig själv som människa och få känna helhet? Få tillgång till din fulla potential? Känner du oro eller nedstämdhet? Önskar du stärka din självkänsla eller bygga bättre självförtroende? Vill du öka tilliten till dig själv? Vill du skapa en inre förändring eller hitta tillbaka till den du en gång var?

gallery/näckros_gul

S A M T A L S T E R A P I

I samtalsterapi med mig får du möjlighet att öka din medvetenhet. Du får pröva ett förändrat förhållningssätt och får en större förståelse. Jag hjälper dig att upptäcka de svar du redan bär på. Vi arbetar med mönster och beteenden som begränsar dig och som hindrar dig från att leva det liv du faktiskt vill leva. Vi går på djupet och strävar efter långsiktighet. Det får ta tid även om det ibland går snabbt. Här strävar vi mot harmoni mellan kropp, själ, tankar och känslor.

INSIKT

DIN VILJA

ACCEPTANS 

TILLIT 

KÄRLEK