P A R  &  R E L A T I O N S C O A C H I N G

Har ni en relation som ni önskar utveckla?

gallery/heart_gul

I par & relationscoaching möter jag er i samtal när ni inte kommer längre själva. När gamla mönster behöver brytas, kommunikation skapas eller återskapas. När ni vill öka passionen eller komma ur vardagens tristess. Ni kan vara i början, mitten eller i slutet av en relation. Kärlekspar eller ej.

Kärlek är något man gör!

ER VILJA

INSIKT

DIN VILJA

ACCEPTANS 

TILLIT 

KÄRLEK